تبلیغات
پایگاه دکتر سعید زیباکلام - چیستی علم- درآمدی بر مکاتب علم‌شناسی فلسفی
چیستی علم- درآمدی بر مکاتب علم‌شناسی فلسفی | در رسانه ها ,
هدف از تألیف این کتاب، طرح ساده، روشن و ابتدائی نظرگاههای نوین دربارة ماهیت علم است. در عصر جدید به علم ارج بسیار گذاشته می‌شود. ظاهراً عموم چنین می‌پندارند که علم و روشهایش دارای خصوصیاتی ویژه است. نسبت «علمی» دادن به بعضی ادعاها، استدلالها و آثار تحقیقی به صورتی انجام می‌شود که نوعی امتیاز یا نوع خاصی اعتماد از آن اراده می‌شود.
«روش علمی چیست؟» که به حسب ادعا به نتایج خصوصاً ممتاز و قابل اتکاء منجر می‌شود؟ چیستی علم درآمدی است ساده و روزآمد به نظریات جدید علم شناسی فلسفی؛ و تا آنجا که امکان داشته، فارغ از اصطلاحات پیچیده است.
ارج‌گذاری به علم منحصر به زندگی روزمره و وسایل ارتباط جمعی نیست، بلکه آشکارا در کانونهای علم و تحقیق و در تمام اجزای جهان معرفت مشاهده می‌شود

نویسنده: آلن اف. چالمرز/مترجم: دکتر سعید زیباکلام
انتشارات: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه
تاریخ انتشار:1384
محل انتشار:تهران

هدف از تألیف این کتاب، طرح ساده، روشن و ابتدائی نظرگاههای نوین دربارة ماهیت علم است. در عصر جدید به علم ارج بسیار گذاشته می‌شود. ظاهراً عموم چنین می‌پندارند که علم و روشهایش دارای خصوصیاتی ویژه است. نسبت «علمی» دادن به بعضی ادعاها، استدلالها و آثار تحقیقی به صورتی انجام می‌شود که نوعی امتیاز یا نوع خاصی اعتماد از آن اراده می‌شود.
«روش علمی چیست؟» که به حسب ادعا به نتایج خصوصاً ممتاز و قابل اتکاء منجر می‌شود؟ چیستی علم درآمدی است ساده و روزآمد به نظریات جدید علم شناسی فلسفی؛ و تا آنجا که امکان داشته، فارغ از اصطلاحات پیچیده است.
ارج‌گذاری به علم منحصر به زندگی روزمره و وسایل ارتباط جمعی نیست، بلکه آشکارا در کانونهای علم و تحقیق و در تمام اجزای جهان معرفت مشاهده می‌شود
...
فهرست مطالب شامل چهارده فصل:
 فصل اول: استقراء‌گرائی؛
علم معرفتی مأخوذ از یافته‌های تجربی
 فصل دوم: مسأله استقراء
 فصل سوم: اتکای مشاهدات بر نظریه‌ها
 فصل چهارم:ابطال‌گرائی
 فصل پنجم: ابطال‌گرائی پیشرفته؛
پیش‌بینی‌های بدیع و رشد علم
 فصل ششم: محدودیتهای ابطال‌گرائی
 فصل هفتم: نظریه به مثابة ساختار؛
برنامه‌های پژوهشی
 فصل هشتم: نظریه به مثابة ساختار؛
پارادایم‌های کوهن
 فصل نهم: معقول‌گرائی در مقابل نسبی‌گرائی
 فصل دهم: آفاقی‌گرائی
 فصل یازدهم: تبیینی آفاقی‌گرایانه از تغییر نظریه‌ها در فیزیک
 فصل دوازدهم: معرفت‌شناسی نظم‌گریزانة فایرابند
 فصل سیزدهم: واقع‌گرائی، ابزارگرائی و حقیقت
 فصل چهاردهم: واقع‌گرائی


نوشته شده توسط دانشجو در سه شنبه 29 مرداد 1387 و ساعت 09:08 ق.ظ
نوشته های پیشین
+ تاملات سرخ(۱۴)+ مفهوم معقولیت نزد لاكاتوش+ علم و عواطف انسانی:گفت و گو با دكتر سعید زیباكلام درباره كتاب «معرفت شناسی اجتماعی»+ تاملات سرخ۷+ آزاداندیشی ساخته انسان مدرنیست غربی است+ تاملات سرخ (۱۱)+ مصاحبه درباره چیستی علم+ تاملات سرخ (۲۱)+ حوزه تایید غیرمستقیم مدرنیسم است + تاملات سرخ (۱۰)+ گفت و گو با دكتر سعید زیباكلام كتاب «معرفت شناسى اجتماعى»+ تاملات سرخ (۱۸)+ نظریه‌پردازی یعنی این...+ چیستی علم- درآمدی بر مکاتب علم‌شناسی فلسفی + تاملات سرخ ۵

صفحات: