تبلیغات
پایگاه دکتر سعید زیباکلام - معرفت شناسی اجتماعی، طرح و نقد مکتب ادینبورا
معرفت شناسی اجتماعی، طرح و نقد مکتب ادینبورا | در رسانه ها ,
  جامعه شناسان براى مشروعیت تحقیقات خود درباره جامعه خود مجبور به تبعیت از علوم تجربى نبودند، بلكه دانشمندان خود را تحت تأثیر جامعه مى یافتند حتى وقتى در آزمایشگاه هستند. یكى از مكاتب تأثیر گرفته از انقلاب كپرنیكى توماس كهن، مكتب ادینبورا بود، كه از قضاى روزگار درانگلستان (مهد تجربه گرایى) نضج گرفت.

انتشارات سمت

تا زمانى كه آگوست كنت روش شناسى جامعه شناسى را به روش شناسى علوم طبیعى مقید نكرده بود هیچ گاه علوم انسانى تا این حد احساس نزدیكى به طبیعیات نمى كرد. بعدها تحت تأثیر مكتب پوزیتیویسم كل علوم انسانى از روش هاى طبیعى متأثر شد. متفكران این مكتب كه همه از دانشمندان علوم دقیقه مثل فیزیك و ریاضى بودند، گزاره هاى غیرتجربى را مهمل دانستند و صورت بندى هاى تازه اى از معرفت پیشنهاد كردند، كه به شیوه اى تكان دهنده حذف كننده بود. زیبایى شناسى، اخلاق و وجود شناسى علومى غیرعلمى معرفى شدند ولى این رویه ادامه نیافت. پایه شناختى پوزیتیویسم كه تجربه پذیرى بود و به وسیله پوپر به ابطال گرایى تبدیل شد. اما داستان سر دراز داشت.
به زودى توماس كهن با نظریه پارادایم هاى علمى ، انقلابى در تاریخ فلسفه علم ایجاد كرد. حال نه تنها جامعه شناسان براى مشروعیت تحقیقات خود درباره جامعه خود مجبور به تبعیت از علوم تجربى نبودند، بلكه دانشمندان خود را تحت تأثیر جامعه مى یافتند حتى وقتى در آزمایشگاه هستند. یكى از مكاتب تأثیر گرفته از انقلاب كپرنیكى توماس كهن، مكتب ادینبورا بود، كه از قضاى روزگار درانگلستان (مهد تجربه گرایى) نضج گرفت.
دكتر سعید زیباكلام كه خود دانش آموخته بریتانیا بوده است در كتاب خود سعى در طرح و نقد این مكتب مى كند. بخش اعظم این تحقیق مسأله معقولیت را مورد سؤال قرار مى دهد. مفهومى بحرانى كه حتى امروز پس از گذشت قرن ها از دوره سقراط بى جواب مانده است. نكته قابل توجه این كه این كتاب را مى توان حاصل بخش زیادى از تلاش هاى زیبا كلام درعرصه فلسفه علم دانست كه به كوشش انتشارات سمت در اختیار علاقه مندان به مسأله فلسفه علم و جامعه شناسى قرار گرفته است.

http://www.iran-newspaper.com/1386/860218/html/ketab.htm


نوشته شده توسط دانشجو در سه شنبه 29 مرداد 1387 و ساعت 08:08 ق.ظ
نوشته های پیشین
+ تاملات سرخ(۱۴)+ مفهوم معقولیت نزد لاكاتوش+ علم و عواطف انسانی:گفت و گو با دكتر سعید زیباكلام درباره كتاب «معرفت شناسی اجتماعی»+ تاملات سرخ۷+ آزاداندیشی ساخته انسان مدرنیست غربی است+ تاملات سرخ (۱۱)+ مصاحبه درباره چیستی علم+ تاملات سرخ (۲۱)+ حوزه تایید غیرمستقیم مدرنیسم است + تاملات سرخ (۱۰)+ گفت و گو با دكتر سعید زیباكلام كتاب «معرفت شناسى اجتماعى»+ تاملات سرخ (۱۸)+ نظریه‌پردازی یعنی این...+ چیستی علم- درآمدی بر مکاتب علم‌شناسی فلسفی + تاملات سرخ ۵

صفحات: