تبلیغات
پایگاه دکتر سعید زیباکلام - فعالیت های پژوهشی
فعالیت های پژوهشی | زنذگی نامه و سوابق ,

کارشناسی مهندسی برق از انگلیس، کارشناسی ارشد جامعه شناسی انقلاب از انگلیس، دکتری فلسفه دین از انگلیس، دانشیارو  گروه فلسفه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، عضو سابق هیئت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه امام صادق (علیه السلام)، عضو سایق هیئت علمی انجمن حکمت و فلسفه، مدرس سایق فلسفه علم دانشگاه صنعتی شریف

کارشناسی مهندسی برق از انگلیس

کارشناسی ارشد جامعه شناسی انقلاب از انگلیس

دکتری فلسفه دین از انگلیس

دانشیارو  گروه فلسفه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران

عضو سابق هیئت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه امام صادق (علیه السلام)

عضو سایق هیئت علمی انجمن حکمت و فلسفه

مدرس سایق فلسفه علم دانشگاه صنعتی شریف

مقالات  و كتابهای منتشر شده :

ردیفعنوان مقالهنام مجلهشمارهسالدانشگاه یا موسسه منتشركننده
1تلقی نوین از علم دانشگاه انقلاب1041373 
2چه باید كرد،علم پرستی یا علم شناسی؟كلمه دانشجو12-4-11374 
3تولد وپیدایش معرفت شناسیدانشگاه انقلاب1101376 
4تحول وتكون جامعه شناسی معرفتحوزه ودانشگاه12ـ111376 
5آیا اعتبار حقیقت همان اعتبار جامعه است؟حوزه ودانشگاه12ـ111376 
6فلسفه،جامعه شناسی وتاریخ علمنقد ونظر4-31377 
7آیا علوم اجتماعی باید از روشهای علوم طبیعی تبعیت كنند؟نقد ونظر2-178-77 
8معقولیت وشواهد تجربی حوزه ودانشگاه221379 
9معقولیت ونسبی گرایینقد ونظر22-211378-79 
10تمهیدی بر جنبش اعتقادی-فرهنگی ایران معاصر نقد ونظر24-231379 
11معقولیت ونسبی گراییحوزه ودانشگاه25-241380 
12پیوند نامبارك پوزیتیویسم با اندیشه سیاسیحوزه ودانشگاه301381 
13از چیستی علم به سوی چگونگی علم حوزه ودانشگاه341382 
14فلسفه علم كوهن و نگرش گشتالتی حوزه ودانشگاه341382 
15مكتب اونیبورا و جامعه شناختی كرون تمام عیار معرفتكنفرانس جامعه شناسی معرفت 1384نشریه معرفت وجامعه (دانشگاه تهران)
16چیستی  علم ( چاپ اول ) ترجمه  كتاب 1378سازمان سمت
17چیستی علم( چاپ هفتم ) كتاب 1384سازمان سمت
18نظریه لیبرال دموكراسیكتاب 1380سازمان سمت
19معرفت شناسی اجتماعی كتاب 1384سازمان سمت

 

 مقالات در نشریات بین المللی:

ردیفعنوان مقالهنام نشریهسالمحل انتشار
1The Emergence of a Radical SociologyDialectica1993سوییس
2Relativism due to underdeterminationInternational studies in Philosophy of science1994انگلستان
3Ideology and Rationality in Cnguilhems Epistemology Physics1996ایتالیا
4Relativism due to a theory Journal for General Philosophy of Science1997آلمان

 

 

 شركت در مجامع علمی و بین المللی:

ردیفموضوع بحثمحل برگزاریسالموضوع سخنرانی
1

روش شناسی و فلسفه علوم

دانشگاه صنعتی شریف

1369

تزدوهم- كواین
2منطق، روش شناسی و فلسفه علوم

فلورانس ایتالیا

1374

Can Bridgehead Argument check the Specter of Relativism?

3

همایش پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

حوزه علمیه قم

1380

جایگاه دین در ساختار علم
4چیستی معقولیت

پژوهشكده علوم

انسانی دانشگاه امام حسین

1379

 

معضلات معقولیت در نهضت روشنفكری آلمان
5جنبش تولید علمباشگاه دانش پژوهان جوان

1383

 

آزاد اندیشی چه معنی دارد؟
6جامعه شناسی معرفتدانشگاه تهران 1381جامعه شناسی رسول تمام عیار معرفت
7انتخابات و دانشجودانشگاه تهران 1384

نقش جنبش دانشجویی در انتخابات

8فلسفه علم واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد 1384

علوم اجتماعی دیگری بسازیم؟

 

 ترجمه:

 لیبرالیسم و امپریالیسم ؛ نشریه اطلاعات سیاسی-اقتصادی ؛ شماره 4-133 ؛ سال 1377

 

 نقد وبررسی:

 هیچكس را غسل تعمید ندهیم  ؛ مجله فرهنگ و توسعه  ؛ نویسنده اصلی :دكتر صادق زیباكلام

کتب:

معرفت شناسی اجتماعی: طرح و نقد مکتب ادینبورا

جهت تهیه میتوانید به سایت آدینه بوک مراجعه کنید.

چیستی علم، ترجمه کتاب آلن چالمرز

جهت تهیه میتوانید به ادینه بوک، کتاب مراجعه کنید.

لیبرال دموکراسی


نوشته شده توسط دانشجو در سه شنبه 29 مرداد 1387 و ساعت 05:08 ق.ظ
نوشته های پیشین
+ تاملات سرخ(۱۴)+ مفهوم معقولیت نزد لاكاتوش+ علم و عواطف انسانی:گفت و گو با دكتر سعید زیباكلام درباره كتاب «معرفت شناسی اجتماعی»+ تاملات سرخ۷+ آزاداندیشی ساخته انسان مدرنیست غربی است+ تاملات سرخ (۱۱)+ مصاحبه درباره چیستی علم+ تاملات سرخ (۲۱)+ حوزه تایید غیرمستقیم مدرنیسم است + تاملات سرخ (۱۰)+ گفت و گو با دكتر سعید زیباكلام كتاب «معرفت شناسى اجتماعى»+ تاملات سرخ (۱۸)+ نظریه‌پردازی یعنی این...+ چیستی علم- درآمدی بر مکاتب علم‌شناسی فلسفی + تاملات سرخ ۵

صفحات: