تبلیغات
پایگاه دکتر سعید زیباکلام - تاملات سرخ(۱۴)
تاملات سرخ(۱۴) | تاملات سرخ ,
این درست است كه ما تلاش می كنیم قوانین حوزه فردی و اجتماعی را بشناسیم، اما آیا با گذشت چند صد سال از تلاش های مستمر معرفتی، آیا توانسته ایم آنها را، اگر وجود دارند، عمیقاً بشناسیم آیا توانسته ایم به مدد چیزهایی كه قانون طبیعی می خوانیم دست كم برخی از رویدادهای حوزه فردی و اجتماعی را كه مطلوبند صورت بخشیم، و یا آنها را كه نامطلوبند منع كنیم، و یا حتی پیش بینی كنیم آیا روزی خواهد رسید كه انسان، بدانگونه كه سن سیمون تخیل یا توهم كرده بود، بتواند رویدادهای حوزه فردی و اجتماعی را موافق آمال و آرزوهایش تكوین و تقویم و تعیین كندویتگنشتاین قائل است كه: «سرنوشت، آنتی تز قانون طبیعی است. قانون طبیعی چیزی است كه شما تلاش می كنید عمیقاً آن را فهم كنید (یا بشناسید) و به كار گیرید، اما سرنوشت را نه» (۱۹۸۰: ص ۶۱)
    این درست است كه ما تلاش می كنیم قوانین حوزه فردی و اجتماعی را بشناسیم، اما آیا با گذشت چند صد سال از تلاش های مستمر معرفتی، آیا توانسته ایم آنها را، اگر وجود دارند، عمیقاً بشناسیم آیا توانسته ایم به مدد چیزهایی كه قانون طبیعی می خوانیم دست كم برخی از رویدادهای حوزه فردی و اجتماعی را كه مطلوبند صورت بخشیم، و یا آنها را كه نامطلوبند منع كنیم، و یا حتی پیش بینی كنیم آیا روزی خواهد رسید كه انسان، بدانگونه كه سن سیمون تخیل یا توهم كرده بود، بتواند رویدادهای حوزه فردی و اجتماعی را موافق آمال و آرزوهایش تكوین و تقویم و تعیین كند اینطور نیست كه من در این مورد تردید بسیار بسیار جدی دارم. اصلاً و ابداً! من یقین دارم كه وقوع چنین روزی محال است و آن هم بدین دلیل ژرف و بنیانی كه اوامر و نواهی و دلالات قلوب انسان ها را كه متنوع و متكثرند نمی توان تبیین و پیش بینی كرد.

نوشته شده توسط دانشجو در یکشنبه 10 شهریور 1387 و ساعت 10:08 ق.ظ
نوشته های پیشین
+ تاملات سرخ(۱۴)+ مفهوم معقولیت نزد لاكاتوش+ علم و عواطف انسانی:گفت و گو با دكتر سعید زیباكلام درباره كتاب «معرفت شناسی اجتماعی»+ تاملات سرخ۷+ آزاداندیشی ساخته انسان مدرنیست غربی است+ تاملات سرخ (۱۱)+ مصاحبه درباره چیستی علم+ تاملات سرخ (۲۱)+ حوزه تایید غیرمستقیم مدرنیسم است + تاملات سرخ (۱۰)+ گفت و گو با دكتر سعید زیباكلام كتاب «معرفت شناسى اجتماعى»+ تاملات سرخ (۱۸)+ نظریه‌پردازی یعنی این...+ چیستی علم- درآمدی بر مکاتب علم‌شناسی فلسفی + تاملات سرخ ۵

صفحات: