تبلیغات
پایگاه دکتر سعید زیباکلام - تاملات سرخ۷
تاملات سرخ۷ | تاملات سرخ ,

ویتگنشتاین به درستى قائل است كه «فیلسوف، انسانى است كه باید امراض فكرى بسیارى را در خود معالجه كند قبل از اینكه بتواند به مفاهیم عرفى و مشترك برسد»(۱۹۸۰: ص۴۴) .و من مى گویم فیلسوف، انسانى است كه باید امراض قلبى (نفسانى) بسیارى را درخود معالجه كند پیش از اینكه قیام به معالجت امراض فكرى اش ممكن شود.
به تعبیر دیگرى، شرط ثمربخشى معالجه امراض فكرى فیلسوفان، معالجه امراض قلبى ایشان است.


نوشته شده توسط دانشجو در یکشنبه 10 شهریور 1387 و ساعت 10:08 ق.ظ
نوشته های پیشین
+ تاملات سرخ(۱۴)+ مفهوم معقولیت نزد لاكاتوش+ علم و عواطف انسانی:گفت و گو با دكتر سعید زیباكلام درباره كتاب «معرفت شناسی اجتماعی»+ تاملات سرخ۷+ آزاداندیشی ساخته انسان مدرنیست غربی است+ تاملات سرخ (۱۱)+ مصاحبه درباره چیستی علم+ تاملات سرخ (۲۱)+ حوزه تایید غیرمستقیم مدرنیسم است + تاملات سرخ (۱۰)+ گفت و گو با دكتر سعید زیباكلام كتاب «معرفت شناسى اجتماعى»+ تاملات سرخ (۱۸)+ نظریه‌پردازی یعنی این...+ چیستی علم- درآمدی بر مکاتب علم‌شناسی فلسفی + تاملات سرخ ۵

صفحات: