تبلیغات
پایگاه دکتر سعید زیباکلام - تاملات سرخ (۱۱)
تاملات سرخ (۱۱) | تاملات سرخ ,

    روشن است كه ایمان آوردن و در نتیجه، ایمان نیاوردن امری كاملاً قلبی است. قلب است كه آرا و اندیشه ها و ایضاً، پیام پیامبران را می پذیرد یا رد و طرد می كند.
    آیا ما سنتاً و جاریاً بر این تصور نبوده و نیستیم كه انسان ابتدا تعقل می كند و در نتیجه و به تبع آن، به  چیزی ایمان می آورد
    آیا ما سنتاً و جاریاً، مطابق منظر و دیدگاهی درباره معرفت، بر این اعتقاد نبودیم كه باوركردن، اعتقادیافتن، پذیرفتن و ایمان آوردن جملگی اموری یا مقولاتی تعقّلی و یا عقلانی (معقول) هستند

المائده: ۴۱ «یَآ ایَّها الرَّسولُ لایَحزُنكَ الّذین یُسارِعون فی الكُفر مِنَ الّذین قالوا ءَامَنَّا بِافوَاهِهِم و لَم تُؤمِن قلوبُهم و مِنَ الّذین هادوُا سَمَّاعونَ لِلكَذِبِ سَمَّاعونَ لِقومٍ آخَرینَ لَم یَاتوكَ ...»
    «ای رسول! آنان كه در كفر شتاب می ورزند، از آنهایی كه به زبان می گویند ایمان آوردیم و حال آنكه قلوب ایشان ایمان نیاورده است و نیز از آنهایی كه جهود شدند و گوش بسیار شنوایی برای دروغ ها دارند و هم نیز گوش بسیار شنوایی برای قومی دارند كه نزد تو نیامدند، ... ترا اندوهگین نسازد و ...»
    روشن است كه ایمان آوردن و در نتیجه، ایمان نیاوردن امری كاملاً قلبی است. قلب است كه آرا و اندیشه ها و ایضاً، پیام پیامبران را می پذیرد یا رد و طرد می كند.
    آیا ما سنتاً و جاریاً بر این تصور نبوده و نیستیم كه انسان ابتدا تعقل می كند و در نتیجه و به تبع آن، به چیزی ایمان می آورد
    آیا ما سنتاً و جاریاً، مطابق منظر و دیدگاهی درباره معرفت، بر این اعتقاد نبودیم كه باوركردن، اعتقادیافتن، پذیرفتن و ایمان آوردن جملگی اموری یا مقولاتی تعقّلی و یا عقلانی (معقول) هستند
    آیا ما سنتاً و جاریاً، مطابق بینشی بسیار قدیمی، بر این باور نبودیم كه انسان بنیاناً و بلكه تقویماً موجودی عقلی است آیا این بینش با كتاب الله همخوانی دارد

نوشته شده توسط دانشجو در سه شنبه 5 شهریور 1387 و ساعت 11:08 ق.ظ
نوشته های پیشین
+ تاملات سرخ(۱۴)+ مفهوم معقولیت نزد لاكاتوش+ علم و عواطف انسانی:گفت و گو با دكتر سعید زیباكلام درباره كتاب «معرفت شناسی اجتماعی»+ تاملات سرخ۷+ آزاداندیشی ساخته انسان مدرنیست غربی است+ تاملات سرخ (۱۱)+ مصاحبه درباره چیستی علم+ تاملات سرخ (۲۱)+ حوزه تایید غیرمستقیم مدرنیسم است + تاملات سرخ (۱۰)+ گفت و گو با دكتر سعید زیباكلام كتاب «معرفت شناسى اجتماعى»+ تاملات سرخ (۱۸)+ نظریه‌پردازی یعنی این...+ چیستی علم- درآمدی بر مکاتب علم‌شناسی فلسفی + تاملات سرخ ۵

صفحات: