تبلیغات
پایگاه دکتر سعید زیباکلام
تاملات سرخ(۱۴) | تاملات سرخ ,
این درست است كه ما تلاش می كنیم قوانین حوزه فردی و اجتماعی را بشناسیم، اما آیا با گذشت چند صد سال از تلاش های مستمر معرفتی، آیا توانسته ایم آنها را، اگر وجود دارند، عمیقاً بشناسیم آیا توانسته ایم به مدد چیزهایی كه قانون طبیعی می خوانیم دست كم برخی از رویدادهای حوزه فردی و اجتماعی را كه مطلوبند صورت بخشیم، و یا آنها را كه نامطلوبند منع كنیم، و یا حتی پیش بینی كنیم آیا روزی خواهد رسید كه انسان، بدانگونه كه سن سیمون تخیل یا توهم كرده بود، بتواند رویدادهای حوزه فردی و اجتماعی را موافق آمال و آرزوهایش تكوین و تقویم و تعیین كند
ادامه مطلب
نوشته شده توسط دانشجو در یکشنبه 10 شهریور 1387 و ساعت 11:08 ق.ظ
مفهوم معقولیت نزد لاكاتوش | پایان نامه ها ,

مفهوم معقولیت نزد لاكاتوش, / سعید ناجی؛ به راهنمایی: سعید زیباكلام

 پایان نامه (كارشناسی ارشد) -- دانشگاه صنعتی شریف، 1377
 این گزارش به حل مساله پراكندگی معكوس دو بعدی به كمك روش تلفیقی اجزای محدود و معادلات مرزی انتگرالی می‌پردازد. در این روش كه برای اولین بار معرفی می‌شود اجزای شبكه‌بندی تطبیقی امكان‌پذیر است . همچنین روش به گونه‌ای طراحی شده تا از حل كامل مساله مستقیم در هر تكرار احتراز شود و از روشهای هموارسازی نیز در آن استفاده نشده است . كارآئی روش توسط مثالهایی نشان داده می‌شود و آشكار می‌گردد كه بازسازی اجسامی با گذردهی الكتریكی بالا و ناهمگنی به راحتی امكان‌پذیر است .


ادامه مطلب
نوشته شده توسط دانشجو در یکشنبه 10 شهریور 1387 و ساعت 11:08 ق.ظ
علم و عواطف انسانی:گفت و گو با دكتر سعید زیباكلام درباره كتاب «معرفت شناسی اجتماعی» | مصاحبه ,

 آنها جامعه شناسی معرفت علمی را مردود می دانند. در هر حال در نگاه سنتی معرفت باردار از تلقیات و پیش فرض ها یا بینش ها و نظریه هاست ولی تعلقات از جنس بینشی و معرفتی نیستند بلكه از جنس ارزش هستند. آنها گرانباری مشاهده از نظریه را شاید به سهولت بپذیرند اما در برابر نفوذ ارزش ها به نظریه ها و گزاره های مشاهدتی موضعی محكم و نافیانه دارند. در حالی كه جامعه شناسی معرفت، شاه لوله ارزش ها را وارد معرفت علمی می كند.


ادامه مطلب
نوشته شده توسط دانشجو در یکشنبه 10 شهریور 1387 و ساعت 11:08 ق.ظ
تاملات سرخ۷ | تاملات سرخ ,

ویتگنشتاین به درستى قائل است كه «فیلسوف، انسانى است كه باید امراض فكرى بسیارى را در خود معالجه كند قبل از اینكه بتواند به مفاهیم عرفى و مشترك برسد»(۱۹۸۰: ص۴۴) .و من مى گویم فیلسوف، انسانى است كه باید امراض قلبى (نفسانى) بسیارى را درخود معالجه كند پیش از اینكه قیام به معالجت امراض فكرى اش ممكن شود.
به تعبیر دیگرى، شرط ثمربخشى معالجه امراض فكرى فیلسوفان، معالجه امراض قلبى ایشان است.


ادامه مطلب
نوشته شده توسط دانشجو در یکشنبه 10 شهریور 1387 و ساعت 11:08 ق.ظ
آزاداندیشی ساخته انسان مدرنیست غربی است | در رسانه ها ,

وی سخن خود را اینگونه آغاز کرد: چرا هرگاه تلاش می‌کنیم مفهوم روشنفکری و به تیع آن مفهوم روشنفکری دینی را تعریف کنیم ناکام می‌مانیم؟ بنابراین اگر افراد مختلف خود را روشنفکر دینی بدانند یا ندانند می‌بایست به تعریفی واحد برسیم اما به نظر می‌رسد به مجموعه تعاریف درباب روشنفکری که جامع و مانع باشد نتوانیم برسیم.
دکتر زیباکلام پرسید: چرا مفهوم روشنفکری دینی تن به قالبی نمی‌دهد" چرا نمی‌توان برای روشنفکری دینی عرصه‌ای تعیین کرد که مقبول همگان یا دست کم آنهایی که خود را روشنفکر یا روشنفکر دینی می‌دانند باشد؟


ادامه مطلب
نوشته شده توسط دانشجو در سه شنبه 5 شهریور 1387 و ساعت 12:08 ب.ظ
تاملات سرخ (۱۱) | تاملات سرخ ,

    روشن است كه ایمان آوردن و در نتیجه، ایمان نیاوردن امری كاملاً قلبی است. قلب است كه آرا و اندیشه ها و ایضاً، پیام پیامبران را می پذیرد یا رد و طرد می كند.
    آیا ما سنتاً و جاریاً بر این تصور نبوده و نیستیم كه انسان ابتدا تعقل می كند و در نتیجه و به تبع آن، به  چیزی ایمان می آورد
    آیا ما سنتاً و جاریاً، مطابق منظر و دیدگاهی درباره معرفت، بر این اعتقاد نبودیم كه باوركردن، اعتقادیافتن، پذیرفتن و ایمان آوردن جملگی اموری یا مقولاتی تعقّلی و یا عقلانی (معقول) هستند


ادامه مطلب
نوشته شده توسط دانشجو در سه شنبه 5 شهریور 1387 و ساعت 12:08 ب.ظ
مصاحبه درباره چیستی علم | مصاحبه ,

آن گونه كه من می بینم، نوعاً برای فلسفه علم، فلسفه سیاست، یا فلسفه اجتماعی نمی توان یك تعریف جامع افراد و مانع اغیار داد. بلكه برای خود فلسفه هم ارائه چنین تعریف دقیقی كه چارچوب منطقی حوزه كار را مشخص كند، غیرممكن است. در واقع اگر كسی مقداری كار فلسفه شناسی كرده باشد، یعنی از یك منظر فوقانی درباره حوزه ای به نام معرفت شناسی كار بكند، به سرعت متوجه می شود كه نه تنها نمی توانیم برای فلسفه علم، فلسفه علوم اجتماعی و فلسفه دین، فلسفه تاریخ، یك تعریف جامع افراد و مانع اغیار بدهیم، بلكه راجع به خود فلسفه هم نمی توانیم. هر فیلسوف نوآور، غیرمقلد، مستقل و اندیشمند و حاصل خیز و ثمربخشی را نگاه كنیم، تلقی های بسیار متفاوت و در خیلی از موارد متعارض از فلسفه دارد كه اساساً ارائه تعریف از این علوم به نوعی منتفی است.


ادامه مطلب

نوشته شده توسط دانشجو در سه شنبه 29 مرداد 1387 و ساعت 11:08 ق.ظ
تاملات سرخ (۲۱) | تاملات سرخ ,

برای رویكرد بسیار قدیمی و كماكان معتبر و مقبول برای بسیاری، پاسخ یا واكنش به سؤال «چه می توان كرد » عبارت است از تغافل و یا نادیده گرفتن دلالت صریح قول حضرت حق!
    اما رویكرد بسیار جدید، عبارت است از تاویل قول حضرت حق به گونه ای كه با یكی یا برخی از تلقی ها یا نظریه های معاصر و جدید در علم شناسی (همان روش شناسی و فلسفه علوم)، معرفت شناسی، انسان شناسی، فلسفه دین، روانشناسی یا روانكاوی، و یا علوم اجتماعی توافق و تلائم داشته باشد!


ادامه مطلب

نوشته شده توسط دانشجو در سه شنبه 29 مرداد 1387 و ساعت 11:08 ق.ظ
حوزه تایید غیرمستقیم مدرنیسم است | مصاحبه ,

این‌گونه نیست كه هركسی در لباس روحانیت است دارای نگاهی غیورانه و ارزشمدارانه نسبت به مبانی و ارزش‌های اسلامی است و در مقابل نیز این‌طور نیست كه هر اندیشمندی كه در لباس روحانیت نیست الزاما دارای نگرش‌های مدرنیستی است. این تقسیم‌بندی‌هایی كه انجام می‌دهند و می‌گویند تعارض بین روشنفكر و روحانی، و یا تقابل میان حوزویان و دانشگاهیان تقسیم‌بندی‌های كاذب و گمراه‌كننده است. و نباید به آن توجه کرد.


ادامه مطلب
نوشته شده توسط دانشجو در سه شنبه 29 مرداد 1387 و ساعت 11:08 ق.ظ
تاملات سرخ (۱۰) | تاملات سرخ ,
چه چیزی در قلوب منافقان است كه از آشكار شدن آنها بیم و هراس دارند با توجه به آیات شریفه ۶۵ و ،۶۶ آنها بعد از ایمان آوردن به خدا و رسولش كافر شدند و سپس دین خدا را بازیچه قرار دادند، در حالی كه كفرشان را پنهان می كردند. نیازی به بحث ندارد كه چرا آنها از آشكار شدن كفرشان بیم داشتند. آنچه اما مایه شگفتی و مستحق تامل است این است كه كفرشان در قلوبشان بوده است.
ادامه مطلب
نوشته شده توسط دانشجو در سه شنبه 29 مرداد 1387 و ساعت 10:08 ق.ظ
گفت و گو با دكتر سعید زیباكلام كتاب «معرفت شناسى اجتماعى» | مصاحبه ,

وقتى درحوزه معرفت شناسى و به ویژه در فلسفه علم نقادى هایى نسبت به معرفت علمى روى داد، برخى جامعه شناسان معرفت جرأت و شهامت پیدا كردند و از نقدهاى ویرانگرى كه به نظریه هاى پوزیتیویستى و نگاتیویستى شده بود بهره بردارى كردند و نشان دادند كه معرفت علمى نه فقط اثبات ناپذیر كه ابطال ناپذیر هم هست. آنها علم را به خاستگاه هاى اجتماعى آن ارجاع دادند و راه تعلقات انسانى به معرفت علمى را گشوده دیدند. این تعلقات به اجمال عبارتند از: هر نوع تمایلات، امیال، اهداف و حاجاتى كه نظریه هاى انسانى را تغذیه مى كنند.


ادامه مطلب
نوشته شده توسط دانشجو در سه شنبه 29 مرداد 1387 و ساعت 10:08 ق.ظ
تاملات سرخ (۱۸) | تاملات سرخ ,

«...ای رسول ! به ایشان بگو اگر در خانه های خود می بودید هرآینه آنهایی كه قتل بر ایشان مقرر شده بسوی آرامگاه های خویش روان می شدند تا حضرت حق آنچه در سینه های، شماست بیازماید و تا آنچه در قلوب شماست پاك گرداند؛ و حضرت حق به آنچه در سینه هاست آگاه است.»براستی چرا حضرت حق نمی فرماید كه آنچه در عقول شماست پاك گرداند و یا عقول شما را پاك گرداند چرا هیچ گاه در سرتاسر قرآن حكیم، حضرت حكیم عقل و عقول انسان را مخاطب قرار نمی دهد آیا این امر بدین معنی نیست كه عقل محتوایی و باری و توانایی از خود ندارد


ادامه مطلب
نوشته شده توسط دانشجو در سه شنبه 29 مرداد 1387 و ساعت 10:08 ق.ظ
نظریه‌پردازی یعنی این... | سخنرانی ,

ما حتی قدم‌های جدی‌تر دیگری هم داشتیم و داریم منتها آنها هیچ كدام جواب نداده است. مراكزی داریم كه هم اقتصاد درس دادند و هم معارف اسلامی و امید این بوده كه دانشجو پس از گذراندن پنج سال یا هفت سال و استفاده از اساتید مختلف، پس از خواندن اقتصاد و اصول فقه و روایات و آیات، بعد ناگهانی این دو بحث با هم تركیب ‌شوند و نهالی جوانه‌ای بزند و كم‌كم میوه‌های اقتصاد اسلامی و یا جامعه شناسی اسلامی از آن فرد ثمر بدهد.


ادامه مطلب
نوشته شده توسط دانشجو در سه شنبه 29 مرداد 1387 و ساعت 10:08 ق.ظ
چیستی علم- درآمدی بر مکاتب علم‌شناسی فلسفی | در رسانه ها ,
هدف از تألیف این کتاب، طرح ساده، روشن و ابتدائی نظرگاههای نوین دربارة ماهیت علم است. در عصر جدید به علم ارج بسیار گذاشته می‌شود. ظاهراً عموم چنین می‌پندارند که علم و روشهایش دارای خصوصیاتی ویژه است. نسبت «علمی» دادن به بعضی ادعاها، استدلالها و آثار تحقیقی به صورتی انجام می‌شود که نوعی امتیاز یا نوع خاصی اعتماد از آن اراده می‌شود.
«روش علمی چیست؟» که به حسب ادعا به نتایج خصوصاً ممتاز و قابل اتکاء منجر می‌شود؟ چیستی علم درآمدی است ساده و روزآمد به نظریات جدید علم شناسی فلسفی؛ و تا آنجا که امکان داشته، فارغ از اصطلاحات پیچیده است.
ارج‌گذاری به علم منحصر به زندگی روزمره و وسایل ارتباط جمعی نیست، بلکه آشکارا در کانونهای علم و تحقیق و در تمام اجزای جهان معرفت مشاهده می‌شود


ادامه مطلب
نوشته شده توسط دانشجو در سه شنبه 29 مرداد 1387 و ساعت 10:08 ق.ظ
تاملات سرخ ۵ | تاملات سرخ ,

بیاییم پرسش كنیم چرا باید مصائب و گرفتارى ها یا رنج ها را بپذیریم چرا بدترین كارى كه مى توانیم انجام دهیم شورش علیه آنهاست پاسخ تلخ و ناگوار این است كه مگر «انسان آزاد»، چاره اى و «مفرّى» جز پذیرش تلخكامانه و زهرآگین آنها دارد بیاییم بسیار جدّى ومصمّم پاسخى متفاوت از آنچه در این سؤال آمده بدان بدهیم. به گمان من هیچ مقدار تیزبینى و عمیق اندیشى لازم نیست تا خیلى صریح و روشن دریابیم كه: افسوس! «انسان آزاد» بواقع هیچ مفرّ و گریزى جز پذیرش دردناكانه، زبونانه، ذلیلانه و در عین حال پوچ و بى معنى مصائب و آلام را ندارد. بنابراین، ویتگنشتاین «حق» دارد چنان توصیه «زقّوم» و «زمهریرى» كند. و در عین حال، ما هم «حق» داریم بپرسیم یا اعتراض كنیم كه: آخر چرا چرا باید آنها را بپذیریم نه!


ادامه مطلب
نوشته شده توسط دانشجو در سه شنبه 29 مرداد 1387 و ساعت 09:08 ق.ظ
معرفت شناسی اجتماعی، طرح و نقد مکتب ادینبورا | در رسانه ها ,
  جامعه شناسان براى مشروعیت تحقیقات خود درباره جامعه خود مجبور به تبعیت از علوم تجربى نبودند، بلكه دانشمندان خود را تحت تأثیر جامعه مى یافتند حتى وقتى در آزمایشگاه هستند. یكى از مكاتب تأثیر گرفته از انقلاب كپرنیكى توماس كهن، مكتب ادینبورا بود، كه از قضاى روزگار درانگلستان (مهد تجربه گرایى) نضج گرفت.


ادامه مطلب

نوشته شده توسط دانشجو در سه شنبه 29 مرداد 1387 و ساعت 09:08 ق.ظ
فعالیت های پژوهشی | زنذگی نامه و سوابق ,

کارشناسی مهندسی برق از انگلیس، کارشناسی ارشد جامعه شناسی انقلاب از انگلیس، دکتری فلسفه دین از انگلیس، دانشیارو  گروه فلسفه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، عضو سابق هیئت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه امام صادق (علیه السلام)، عضو سایق هیئت علمی انجمن حکمت و فلسفه، مدرس سایق فلسفه علم دانشگاه صنعتی شریف


ادامه مطلب
نوشته شده توسط دانشجو در سه شنبه 29 مرداد 1387 و ساعت 06:08 ق.ظ
سوم تیر؛ مصافی به قدمت تاریخ | مصاحبه ,

 آن چند روز قبل از 4 تیرماه روزی نبود که دانشجویانی پاک دل و مخلص سراسیمه وارد نشوند و جریان این نبرد بسیار نابرابر و در برخی موارد ناجوانمردانه را گزارش نکنند. روزی نبود که به طرق مختلف شنیده نشود که برخی از همین سنخ دانشجویان، امکانات قلیل مادی و مالی خود را در آن ایام صرف تبلیغات برای ایمان و اعتقادشان نکنند. دست کم شور و شوق و اشک هایشان حکایت از این شیدایی و فداکاری می کرد.

 


ادامه مطلب
نوشته شده توسط دانشجو در سه شنبه 29 مرداد 1387 و ساعت 06:08 ق.ظ
نوشته های پیشین
+ تاملات سرخ(۱۴)+ مفهوم معقولیت نزد لاكاتوش+ علم و عواطف انسانی:گفت و گو با دكتر سعید زیباكلام درباره كتاب «معرفت شناسی اجتماعی»+ تاملات سرخ۷+ آزاداندیشی ساخته انسان مدرنیست غربی است+ تاملات سرخ (۱۱)+ مصاحبه درباره چیستی علم+ تاملات سرخ (۲۱)+ حوزه تایید غیرمستقیم مدرنیسم است + تاملات سرخ (۱۰)+ گفت و گو با دكتر سعید زیباكلام كتاب «معرفت شناسى اجتماعى»+ تاملات سرخ (۱۸)+ نظریه‌پردازی یعنی این...+ چیستی علم- درآمدی بر مکاتب علم‌شناسی فلسفی + تاملات سرخ ۵

صفحات: